Projekt: LKomp – kompetence mikro/malih lesarjev

 

 

PROGRAM KONČNE DELAVNICE USPOSABLJANJE NA DALJAVO
(e-usposabljanje)

 

 

Zbrali se bomo v sredo, 3. 4. 2019, ob 14. uri v sejni sobi Občine Nazarje. Delavnica je namenjena predstavitvi projekta LKomp, doseženim rezultatom in izdelkom, ki omogočajo usposabljanje na daljavo. Dnevni red je naslednji:

1.    Nagovor župana Mateja Pečovnika (10 minut)

2.    Predstavitev projekta (15 minut)
Samo Begič, Občina Nazarje

3.    O programu usposabljanja (20 minut)
Miran Zager, vodja proj.pisarne

4.    Nadaljevanje projekta (15 minut)
Franjo Naraločnik, predsednik LAS-a

Skupaj z mentorji, svetovalci in člani projektne pisarne ter vsemi zainteresiranimi za usposabljanje na daljavo se bomo pogovorili o praktičnih vidikih projekta, o novih znanjih oziroma konpetencah, pa tudi o drugih oblikah skupnega delovanja v prihodnje.

Vabljeni, da se seznanite s projektom in predvsem, da se vključite v usposabljanje na daljavo, in da si tako izboljšate svoje kompetence. Več o projektu lahko izveste na projektni spletni strani https://www.lkomp.eu/USPOS2.htm

 

 

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska  unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
Projekt se izvaja v okviru LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

 

< IZHOD